Pelan Medical Card Takaful Health 2 daripada Prudential BSN Takaful

Pelan Takaful dari PruBSN telah melangkah ke Pelan Takaful Health 2 yang baharu. Pelan Takaful Health 2 ini merupakan syariah compliant dimana tiada unsur-unsur konvensional.

Takaful Health 2 ini bermaksud bahawa anda akan mempunyai medical card untuk dibawah ke hospital sekiranya anda admitted.

 

Apakah Takaful Health 2 ?

Takaful Health 2 adalah satu pelan rider perubatan (medical card) melalui sumbangan berkala yang membayar balik perbelanjaan perubatan utama sekiranya anda dimasukkan ke hospital, melakukan pembedahan atau menerima rawatan persakit luar. Pelan ini juga memberi ganjaran Bonus bagi Tiada Tuntutan (NCB) jika tiada sebarang tuntutan dibuat bagi tahun tersebut. Anda boleh pilih sama ada ko-Takaful atau deduktibel sebanyak RM3,000 atau RM1,000. Kebanyakkan client yang signup dengan saya akan disyorkan ko-takaful berbanding deduktibel kerana lebih mampu milik. Caj ko-takaful adalah 10% daripada total bill (min RM300 – max RM1000)

Contohnya:

 

 1. Sekiranya bil hospital anda ialah RM15 000, 10% daripada RM15 000 adalah RM1 500. Namun anda hanya perlu bayar maximum RM1000 sahaja.
 2. Sekiranya bil hospital anda ialah RM5 000, 10% daripada RM5 000 adalah RM500. Maka perlu bayar RM500 sahaja.
 3. dan Sekiranya bil hospital anda ialah RM2 000, 10% daripada RM2 000 adalah RM200. Maka perlu bayar RM300 berdasarkan jumlah minimum ko-takaful.

 

Siapakah yang layak menyertai pelan Takaful Health 2?

Pelan ini dibuka kepada individu yang berumur 1 ke 70* tahun yang menyertai mana-mana pelan PruBSN Link Series plan.

* Umur kelayakan bergantung kepada pilihan umur tamat tempoh.

 

Pelan perubatan untuk anda – Nilai lebih TINGGI dan lebih BAIK

Terus nikmati bonus bagi TIADA TUNTUTAN

Kami memberi anda bonus1 tahunan sehngga RM500 sekiranya anda tidak membuat sebarang tuntutan bagi tahun tersebut2. Kekalkan kesihatan dan anda akan menerima ganjarannya.

 
Perlindungan KOMPREHENSIF untuk bil hospital dan pembedahan

Takaful Health2 memberikan anda ketenangan minda sepenuhnya. Ianya menyediakan perlindungan perubatan komprehensif sekiranya anda dimasukkan ke hospital, memerlukan pembedahan atau mendapat rawatan pesakit luar.

 
Manfaat Bilik dan Penginapan yang bernilai lebih TINGGI

Nikmati manfaat bilik & penginapan yang bernilai lebih tinggi dengan Takaful Health 2. Kini, manfaat kami bermula dari RM150 harian untuk Had Tahunan Keseluruhan bernilai RM50,000.

 
Pilihan KO-TAKAFUL atau DEDUKTIBEL

Selain ko-Takaful, Takaful Health 2 kini ada dua pilihan tambahan deduktibel. Pilih antara deduktibel bernilai RM3,000 atau RM10,000, yang mana memenuhi keperluan pelan perubatan anda. Sertakan bersama TH Retirement3 dan secara automatik ianya akan menukarkan amaun deduktibel kepada ko-Takaful apabila anda mencapai usia 55 tahun. Bukan sahaja pilihan ini menjadi pelan anda jadi lebih berpatutan, ianya juga memberi anda perlindungan tambahan di waktu anda paling memerlukannya – semasa zaman persaraaan anda.

 
Perlindungan TAMBAHAN sehingga UMUR 100

Pelan perubatan Takaful yang komprehensif ini memberi perlindungan sehingga anda mencapai usia4 25, 70, 80 atau 100.

1 Amaun bergantung kepada jenis pelan yang dipilih
2 Merujuk kepada tahun sijil
3 Penyertaan manfaat-manfaat tambahan adalah tertakluk kepada pengunderaitan & sumbangan tambahah
4 Umur tamat tempoh untuk Takaful Health 2 tidak boleh melebihi umur tamat tempoh pelan PruBSN Link Series anda

 

Kami beri LEBIH lagi

Rawatan LUAR NEGARA

Dengan TH Overseas5, anda mempunyai pilihan untuk mendapatkan rawatan perubatan bagi lima jenis kondisi yang dilindungi di Singapura, Hong Kong, China and India.

Pilihan untuk MENGETEPIKAN had tuntutan tahunan UNTUK KESEMUA PELAN

TH Annual Limit Waiver5 kini dibuka kepada kesemuapelan Takaful Health 2.Dengan mengambil pilihan ini, anda tidak perlu bimbang jika bil perubatan tahunan anda melebihi had tuntutan tahunan6 anda.

NAIK TARAF AUTOMATIK ke pelan bernilai lebih tinggi

Kami akan menaik taraf secara automatik pelan Takaful Health 2 anda dua kali ganda7 tidak mengambil kira keadaan kesihatan anda dan sebarang tuntutan perubatan sebelummya yang telah dibuat jika anda sertakan TH Auto Upgrade5. Naik taraf ini akan mengikut terma dan syarat pada permulaan atau apabila ianya disertakan bersama pelan Takaful Health2 anda. plan.

5 Jumlah manfaat dibayar tidak boleh melebihi Had Seumur Hidup anda
6 Pada tahun ke 5 dan ke 10 ulang tahun rider ke manfaat seterusnya

Berapakah sumbangan yang perlu saya bayar?

Sumbangan yang anda perlu bayar untuk pelan Takaful Health 2 ditetapkan berdasarkan umur, kelas pekerjaan dan jenis pelan tertakluk kepada pengunderaitan. Sumbangan perlu dibayar sepanjang tempoh pelan. (Sila rujuk pada risalah untuk butiran lanjut)

Saya seorang yang sihat. Kenapa saya perlu mengambil Takaful Health 2?

Ianya berbaloi untuk kekal sihat! Dengan Takaful Health 2, kami akan memberi ganjaran NCB jika anda tidak membuat sebarang tuntutan pada tahun tersebut. NCB ini akan digunakan untuk membeli unit tambahan untuk Akaun Unit Pelaburan *IUA) anda. Sekiranya anda memilih pelan yang lebih tinggi, NCB yang menanti anda adalah lebih tinggi juga.

Di bawah adalah contoh pengiraan NCB untuk seorang pemegang sijil lelaki berusia 30 tahun yang telah menyertai Pelan TH2 Pelan250 yang tamat pada usia 70 tahun dengan sumbangan tahunan sebanyak RM1,032:

 

Kos perubatan kian meningkat. Bagaimanakah Takaful Health 2 dapat membantu saya?

Kenapa anda ingin menghadkan amaun tuntutan dalam satu tahun? Sertakan8 TH Annual Limit Waiver pada mana-mana pelan Takaful Health 2 dan kami akan mengetepikan had tahunan. Kini, anda tidak perlu bimbang tentang jumlah tuntutan perubatan tinggi yang tidak diduga.

Apabila TH Annual Limit Waiver disertakan, amaun tuntutan yang melebihi had tahunan akan tertakluk kepada amaun ko-Takaful sebanyak 10%.

Kami juga akan menyediakan satu lagi pilihan. Sertakan TH Auto Upgrade dan pelan Takaful Health 2 anda akan naik taraf secara automatik pada ulang tahun ke 5 dan ke 10.

Bolehkah saya mendapatkan rawatan di luar negara?

Jika anda menerima rawatan di luar Negara di bawah pelan Takaful Health 2 anda, manfaat-manfaat dibayar mengikut kos-kos rawatan yang berpatutan dikenakan oleh hospital di Malaysia. Manfaat tidak akan dibayar jika anda tinggal di luar negara melebihi 90 hari.
Walau bagaimanapun, batasan menetap di luar negara selama 90 hari tidak dikenakan apabila anda sertakan9 TH Overseas kepada pelan Takaful Health 2 anda. Dengan rider ini, anda mempunyai pilihan untuk mendapatkan rawatan perubatan atau nasihat di Singapura, Hong Kong, China atau India. Pembayaran balik perbelanjaan perubatan adalah berdasarkan kepada caj-jcaj yang berpatutan dan kebiasaan negara tersebut. Kami hanya member perlindungan untuk kondisi-kondisi berikut:

 •     Pembedahan berkaitan dengan kanser
 •     Neurosurgeri
 •     Pembedahan pintasan arteri koronari
 •     Pembedahan injap jantung
 •     Pemindahahan organ (Pemindahan buah pinggang, paru-paru, hati, jantung, pancreas dan sumsum tulang)

Di bawah adalah jadual manfaat-manfaat untuk TH Overseas:
9 Penyertaan manfaat-manfaat tambahan adalah tertakluk kepada pengunderaitan dan sumbangan tambahan

Bagaimana Takaful Health 2 berfungsi?

Untuk kondisi yang dilindungi, jika anda memilih untuk dimasukkan ke hospital dan melakukan pembedahan di Malaysia dan bukan di luar negara, Manfaat Kebajikan akan dibayar untuk setiap kemasukan bagi setiap pembedahan. Pemegang sijil yang membuat tuntutan Manfaat Kebajikan tidak layak lagi untuk dibayar balik bagi Manfaat Hospital & Surgeri dan Manfaat Rawatan Pesakit Luar untuk kondisi yang dilindungi tersebut di bawah manfaat TH Overseas.

Anda boleh membuat tuntutan Manfaat Kebajikan untuk kemasukan berkali-kali bagi pembedahan kondisi yang dilindungi di Malaysia, dan membuat tuntutan untuk rawatan perubatan tempatan di bawah Takaful Health 2 berdasarkan caj-caj yang berpatutan dan kebiasaan.

Apakah caj-caj yang dikenakan dalam Takaful Health 2?

Butiran caj wakalah dan caj-caj lain disenaraikan dalam jadual di bawah.


10 Ini adalah caj untuk sijil yang bertempoh 20 tahun atau lebih. Untuk sijil yang mempunyai tempoh kurang daripada 20 tahun. Ia akan dikurangkan sewajarnya. Sila rujuk kepada ilustrasi pelan untuk maklumat yang lebih terperinci.
11 Ini adalah sumbangan yang diperuntukkan ke dalam Akaun Unit Perlindungan (PUA) anda

Adakah saya akan menerima lebihan dari pelan ini?

Anda layak menerima sekurang-kurangnya 50%12 daripada lebihan yang boleh diberikan (jika ada) pada setiap tahun. Baki sehingga 50%12 dikongsi bersama kami sebagai insentif untuk mengurus Dana Tabarru’. Lebihan yang boleh diberikan kepada anda akan dimasukkan semula ke dalam PUA anda.

12 Amaun sebenar lebihan yang boleh diberikan akan ditentukan setiap tahun dan tertakluk kepada kelulusan daripada kedua-dua Jawatankuasa Syariah dan Lembaga Pengarah Prudential BSN Takaful Berhad.

 

Sekiranya anda ingin mendapatkan brochure Takaful Health 2, Sila KLIK DISINI

Dapatkan quotation PERCUMA dari kami. SMS Nama, Umur, Pekerjaan, Status Merokok ke 012-5803720 atau emailkan ke email@aidilazhar.com

Pelan Takaful dari Prudential BSN

Perlu ke ada Pelan Takaful Medical Card Prudential 3 in 1 yang Terbaik?

Medical Card ? Perlu ke? Saya akan menunjukkan kepentingan Pelan Takaful Medical Card kepada anda.

Di dalam perancangan kewangan islam, terdapat lima elemen penting di dalamnya.

 1. Wealth Planning (Cashflow and Budgeting)
 2. Wealth Protection (Risk Management Planning)
 3. Wealth Accumulation (Investment, Savings)
 4. Wealth Purification (Zakat & Donation)
 5. Wealth Distribution (Wasiat, Trust Nomination, Hibah)

Saya telah menyentuh sedikit tentang Wealth Accumulation (Simpanan Sendiri) di post yang sebelum ini dengan memberi awareness kepada anda tentang Investment melalui investment vehicle of Unit Trust. Kali ini saya akan kupaskan beberapa point tentang:

Q: Kenapa anda perlu ada medical card?

A: Di dalam dunia insurans ini, terdapat pelbagai package insurans iaitu Life Insurance Protection, Personal Accident Coverage, Term Insurance, Endowment, standalone medical card and etc.

Sekiranya anda berkerja di company besar seperti Petronas, ExxonMobil contohnya, anda ditawarkan hospital package iaitu General Insurance Coverage daripada ING (Kad Oren) untuk anda mendapatkan rawatan pesakit luar di klinik-klinik panel dan rawatan kemasukan hospital. Sudah tentu anda tidak perlu untuk keluarkan wang untuk ke klinik atau hospital. Tapi, percayakah anda bahawa anda yang berada dalam golongan ini, kad anda itu bila-bila masa sahaja tak valid. Dengan kata lain, anda fikir jika anda ada kad oren ING ini anda tidak perlu ambil insurans?

Saya faham perasaan dan telahan anda, namun ingin saya memaklumkan sesuatu kepada anda. Sekiranya anda mengalami musibah malang tidak berbau yang menyebabkan kecacatan kekal? Adakah jaminan bahawa anda akan tetap menjadi pekerja Petronas/ExxonMobil? Berkemungkinan syarikat tidak mahu menanggung risiko anda dan memberikan anda saguhati untuk VSS (Berhenti Kerja Secara Sukarela) and GUESS WHAT? Kad oren ING anda secara automatiknya akan terbatal kerana anda tidak lagi merupakan pekerja di syarikat terbabit? Lebih menyedihkan lagi, wang saguhati yang anda dapat, barulah anda sedar untuk memohon Medikal Kad di Syarikat Insurans namun tatkala itu permohonan anda agak sukar untuk diterima kerana anda berisiko. Anda anda ingin menjadi sebahagian dari contoh ini? Ini adalah kisah benar!

Jadi, adakah anda rasa walaupun anda sudah mendapat medical card dari company anda mencukupi? Saya Jawab TIDAK!

Q: Bagaimana pula untuk syarikat yang tidak tawarkan kelebihan seperti Petronas/ExxonMobil?

A: Anda 10x ganda akan lebih berisiko. Jangan anda tunggu sehingga anda dihidapi penyakit baru anda tergerak untuk apply medical card kerana ianya lebih sukar dipohon.

Q: Bila masa yang sesuai untuk mohon medical card?

A: NOW! kerana lagi anda tangguh, maka risiko anda akan lebih tinggi dan bayaran premium akan lebih tinggi. Saudara, Mari kita renung sejenak. Berapa ramai orang kaya dan bebas kewangan tidak ada pelan insuran? Jawapannya NONE. Semua jutawan dan orang yang bebas kewangan mempunyai insurans. Jejak manakah yang anda mahu ikut?

Saudara, dalam Islamic Financial Approach sendiri telah menunjukkan formula kekayaan dalam Islam yang sebenar dengan mengamalkan semua 5 bidang yang saya tunjukkan diatas. Risk Management adalah sangat penting dalam Wealth Protection. Dari sini muncul lah pelan Takaful.

Q: Takaful vs Insuran?

A: Ada orang bertanya pada saya, apa beza kedua-dua ini. Jawapan yang ringkas ialah Takaful adalah pelan insuran secara Islamik yang mengikut Syariah. Di mana Insurans pula adalah secara konvensional dan bukan mengikut syarak.

Q: Saya tidak mampu nak ambil insurans?

A: Saudara, sekiranya sekarang anda tidak mampu untuk menyumbang tak sampai 10% dari gaji anda, sampai bila pun anda akan terus beralasan macam ni? apa buktinya? saya sendiri dulu beranggapan yang sama, namun selepas saya terpaksa menjalani pembedahan Sinus yang menelan belanja RM10K di saat saya kesempitan wang.

Mujurlah saya mempunya medical card yang didaftarkan setahun sebelum kejadian. Jika anda hari bergaji RM1500 dan tidak mampu untuk medikal kad RM150, anda akan terus tidak mampu untuk rawatan doktor pakar RM5k.

Cuba bayangkan kereta anda yang anda bayar lebih dari RM150 sebulan. Nampaknya kereta anda penting bukan? Saya ingin bertanya? Adakah kereta anda mempunyai insurans? Tengok, kereta yang beharga RM40K seperti Viva pun mempunyai Insurans inikan diri anda yang harganya tidak ternilai sanggup untuk anda tidak mempunyai insurans.

Q: Kenapa Insurans Kereta Wajib?

A: Pertama, Ini adalah kerana telah diketahui, kalau anda terlibat dalam kemalangan, anda tidak mampu menanggung kos baik pulih kenderaan anda dan kenderaan lain yang terlibat dalam kemalangan berpunca dari kecuaian anda? Bagaimana pula kesan kemalangan terhadap anda? Adakah anda mampu sekiranya baik pulih kenderaan anda pun anda tidak mampu?

Sebab Kedua adalah kerana Malaysia tidak menawarkan Bengkel kereta kerajaan sepertimana Hospital Kerajaan, sebab tu lah ianya diwajibkan. Jadi anda tak perlu ada insurans sebab ada hospital kerajaan? macam tu? Saudara, apabila ramai bertanggapan begini, maka semakin sesaklah hospital kerajaan dan over capacity. Sekiranya keadaan ini berlaku, maka proses untuk merawat pesakit dari cepat akan menjadi lambat. Sebab itulah hospital kerajaan digelarkan selalunya lembap. Bukan salah hospital, tetapi mereka sedang menampung jumlah pesakit yang over capacity berbanding nisbah doktor yang ada. Sekiranya anda mempunya medical card, anda boleh membuat pilihan hospital dan mendapatkan rawatan dengan lebih cepat. Satu lagi nyawa dapat diselamatkan. Dalam rawatan, its all about timing 🙂

Bottom line is, medical card adalah amat diperlukan tidak kira siapa anda? Tidak kira anda mempunya insurans di mana-mana company insurans sekalipun, be it di Prudential, AIA, Great Eastern atau Allianz. Tahniah kepada anda! kerapa anda telah melengkapkan financial planning of Risk Management.

Saya sarankan anda mengambil polisi yang menyeluruh lengkap (Life, Personal Accidence and Medical Card) berbanding pelan insurans yang anda beli melalui Telefon yang menawarkan either PA or life insurance.

Saya merupakan agen insurans bertauliah dari Prudential. Di sini saya ingin kongsikan sedikit kelebihan medical card yang ditawarkan. Kami menawarkan Pelan Life Protection, Personal Accident and Medical Card All in one melalui program investment-link.

Q: Investment-Link Vs Traditional?

A: Terlalu banyak kelebihannya, disini saya akan kongsikan satu kelebihan yang paling penting yang ramai orang tak tahu or tak aware. Jika anda mempunyai Investment-link policy, maka premium anda sampai akhir tua pun tetap anda membayar premium yang sama.

Contohnya umur 25 tahun premium anda RM150 sebulan, apabila anda umur 55 tahun pun premium anda RM150 sebulan. Berbanding jika anda ambil standalone medical card. Apabila anda umur 25 tahun, premium anda mungkin RM50 sebulan namun apabila umur 40 tahun, premium anda kemungkinan RM250 sebulan dan umur 50 tahun premium anda RM350 sebulan untuk benefit hospital yang sama. Yang lebih bahaya, standalone medical card adalah non-gurantee renewal. Bermaksud syarikat insurans berhak menolak pembaharuan medical card anda sekiranya anda terlalu berisiko.

Prudential telahpun berada di Malaysia sejak 88 tahun yang lalu dan merupakan syarikat insurans yang dikenali dengan proses claim yang cepat dan guarantee renewal. Sekiranya anda kenal management level di KPJ healthcare, tanya pada mereka sudah tentu mereka mengesyorkan Prudential kerana Prudential merupakan Pembayar Bil hospital terbaik di KPJ setiap tahun.

Takaful Medical Card 1

Soalan Saya?

Adakah anda mampu menyediakan RM50,000 dalam masa yang singkat sekiranya doktor pakar anda memerlukannya untuk merawat anda?

Mahukah anda dibiayai kos perubatan RM500,000 dengan premium serendah 150/sebulan?

Sekiranya apa-apa berlaku ke atas anda seperti kematian atau kecatatan kekal, bagaimanakah nasib keluarga anda jika mereka bergantung kepada anda? Mahukah keluarga anda diberi saguhati untuk memulakan kehidupan?

Jika YA, Sekiranya anda mahu pelindungan untuk diri anda, perbelanjaan hospital anda ditanggung dan pelan simpanan hari tua anda selepas besara disediakan.

Memperkenalkan!!! TAKAFUL HEALTH CARD

TAKAFUL HEALTH CARD adalah satu manfaat tambahan dalam polisi Takafulink khas untuk perlindungan bil perubatan. Menawarkan perlindungan bermula dari nilai RM500,000 hingga RM1.5 Juta, sehingga berumur 70 Tahun.

Antara kelebihan TAKAFUL HEALTH CARD adalah seperti berikut :

 1. Had tahunan dan had keseluruhan sehingga 70 tahun yang tinggi
 2. Kebebasan memilih hospital dan doktor untuk merawat anda
 3. Perlindungan 24 jam diseluruh dunia (SOS International)
 4. Perkhidmatan bayaran secara online di lebih 50 buah hospital panel seluruh Malaysia. Anda tidak perlu membayar bil rawatan terlebih dahulu. Sebaliknya kos rawatan akan dibayar terus ke hospital melalui kemudahan perkhidmatan Hospital Alliance Services (HAS).
 5. Rawatan sebelum masuk hospital dan selepas keluar hospital
 6. Penjagaan jururawat di rumah
 7. Pembedahan balik hari (Day Surgery)
 8. Rawatan kecemasan pesakit luar untuk kecederaan akibat kemalangan
 9. Rawatan Dialisis buah pinggang
 10. Rawatan Kanser
 11. Jaminan pembaharuan sehingga umur 70 tahun
 12. Jaminan tiada pembatalan portfolio (Non-Cancellable)
 13. Dan banyak lagi……

Takaful Health Medical Card 2

Untuk penerangan lebih lanjut, hubungi saya di talian 012-5803720 atau emelkan ke email@aidilazhar.com untuk membuat temujanji.

Segala penerangan dan nasihat adalah percuma ditempat anda, hanya anda menentukan samaada plan ini baik untuk
anda atau tidak.

Dapatkan Quotation PERCUMA!!

Name:

Umur:

H/P:

Email:

Gender:

Occupation:

Nature of Ocupation:

Smoking Status :

Budget:

Info Penyakit Sedia ada:

Ingin membuat Appointment?

Location :

Masa dan Tarikh :

Tips Kewangan – Matlamat Kewangan & Pelaburan

Sejauh manakah anda merasakan betapa pentingnya kita menetapkan matlamat kewangan & pelaburan kita? Penting sangatkah goal setting ni? Penetapan matlamat kewangan sebenarnya adalah salah satu strategi “know how” yang pertama yang kita selalu abaikan. Matlamat atau goal setting ini merupakan batu asas kita yang pertama sebelum melakukan apa-apa langkah seterusnya. Dalam kehidupan seharian, sebelum kita melakukan sesuatu perkara tentunya kita akan selalu diingatkan untuk memulakan dengan niat bukan? Nah! niat inilah sebenarnya matlamat. Jika kita tidak mempunyai niat, segala langkah perjalanan kita hanyalah kosong umpama angan-angan Mat Jenin. Sebelum kita memulakan teknik “know how” ini kita perlu mengenalpasti “know why” dalam diri kita.

Know why ini sangat penting kerana ia akan menentukan dimana kita berada sekarang seterusnya untuk bertindak menetapkan matlamat dimana kita akan berada pada masa akan datang?

Langkah Dalam Memulakan Perancangan Kewangan Sendiri?

 1. Mengenalpasti dimana anda berada dalam status kewangan diri anda. (Know Why?)
 2. Menetapkan Matlamat (1st – Know How?)
 3. Membuat Pelan kewangan yang sistematik berdasarkan matlamat. (2nd – Know How?)
 4. Merealisasikan Pelan Kewangan (3rd – Know How?)
 5. Memerhati dan menganalisa Pelan Kewangan (Review)

Pembaca sekalian, dalam kehidupan kita sendiri, kita akan melalui pelbagai peringkat waktu dan usia.

matlamat kewangan dan pelaburan 1

Setiap daripada peringkat di atas memerlukan kesesuaian perancangan kewangan yang tersendiri. Dalam usia 20-an seperti Peringkat 1 dalam gambar di atas, kita akan melihat tahap kewangan kita berbeza dari kedudukan kita berada pada peringkat 4. Selalunya peringkat 1 ini akan dimulakan dengan pengumpulan duit untuk berkahwin, membeli kereta pertama dan menikmati apa yang ingin dikecapi contohnya membeli gadget-gadget dan pakaian berjenama terkini. Namun setelah mengjangkau peringkat 2, kita mungkin akan membuat perancangan percutian bersama isteri, membeli rumah setelah berumah tangga. Peringkat ke-3 pula, selalunya akan fokus kepada Retirement Planning, Education Fund untuk anak. Maka apabila kita tahu bahawa kita akan melalui kesemua peringkat ni, penetapan matlamat dalam kewangan dan pelaburan adalah sangat crucial (penting).

Berapa pentingnya Matlamat Kewangan & Pelaburan ini?

Saya suka mengambil contoh memandu kenderaan. Tidak kiralah kenderaan itu kereta, basikal, motosikal ataupun lori sekalipun. Apabila kita memandu, perjalanan kita itu yang mengambil proses ke kiri dan ke kanan, berhentil di lampu isyarat dan teruskan perjalanan malah lebih menarik lagi jika terperangkap dalam kesesakan. Sedar tak semua itu hanyalah tujuan utama semata-mata untuk membawa anda dari Point A ke Point B iaitu Destinasi.

Sekarang, cuba bayangkan anda memandu tanpa mempunyai desinasi dan halatuju. Anda terus bergerak ke mana-mana tanpa tujuan. Sekalipun anda seorang pemandu yang cekap, berkaliber dan berpengalaman. Jika anda memandu tanpa destinasi anda menjadi orang yang paling rugi dalam dunia ini. Mana tidaknya! berjalan tanpa destinasi hanya menghabiskan minyak kenderaan atau tambang dan tenaga anda.

Sama seperti memandu dimana memerlukan destinasi, anda juga perlukan matlamat perlukan GOL! Matlamat ini memberikan destinasi atau tujuan kemana kewangan anda atau pelaburan anda akan berada untuk beberapa tahun lagi kerana matlamat kewangan & pelaburan ini akan menjadi petunjuk / jalanraya kewangan anda. Tentu anda mahukan lebuhraya kebebasan kewangan bukan? Tanpa matlamat impian anda untuk mengecapi sesuatu adalah sia-sia.

 

Bagaimana nak settingkan Matlamat Kewangan & Pelaburan?

Set Matlamat kewangan dan pelaburan

Jika anda mempunyai matlamat, segalanya akan mudah untuk kita imbas kembali. Setiap 6 bulan ataupun 1 tahun, kita boleh pantau progress perjalanan matlamat kewangan dan pelaburan kita tu. Maka, untuk merealisasikannya, anda perlu lah TULIS matlamat kewangan anda. Tujuan saya “bold” kan perkataan tulis adalah kerana ingin menjukkan betapa seriusnya perkara ini perlu untuk dilakukan. Ingat! TULIS!

Dalam proses merancang matlamat apa yang perlu ditulis? Tuliskan kesemua impian anda samada untuk berkahwin, memiliki rumah, kereta dan seumpanya, idea anda seharusnya realistik yang mampu dikecapi berdasarkan keadaan kewangan anda sekarang. Maksudnya, jika anda berpendapatan RM3000 sebulan, matlamat untuk memiliki sebuah Bugatti Veyron. Ya, saya tahu ianya tidak mustahil, tetapi hanya melalui magik seperti anda menang loteri atau berkahwin dengan anak orang kaya. Bukan niat saya untuk mempersenda, tujuan sebenar adalah supaya anda tidak cepat putus asa dalam mengejar matlamat yang terlalu besar. Jangan bimbang, memandangkan anda perlu review goal anda setahun sekali atau 6 bulan sekali. Jika pada masa tahun depan tu anda jadi jutawan, anda boleh ubah matlamat anda! Tiada siapa akan menghalang.

Apabila kita menulis matlamat kewangan dan pelaburan, cuba untuk mempunyai matlamat yang lengkap. Pastikan dimasukkan elemen jumlah dan tahun. Contohnya, matlamat anda “nak jadi jutawan”. Ini adalah matlamat yang terlalu umum. Cuba untuk masukkan elemen yang lebih rasional dan logik seperti “Ingin memiliki simpanan RM1 Juta dalam masa 10 tahun“. Pehatikan tulisan yang saya boldkan tu.

 1. Element Objektif: Memiliki Simpanan/Dana
 2. Element Harga : RM1 Juta
 3. Element Waktu: 10 tahun

Pastikan anda mempunyai ketiga-tiga elemen ini dalam penetapan goal anda. Tips penetapan matlamat secara terperinci ini saya kongsikan daripada Sebuah Buku berjudul “The Secret” ditulis oleh Rhonda Byrne. Terima kasih kepada sahabat saya Tasya Omar kerana menghadiahkan video rakaman “The Secret” yang membuka mata saya pada tahun 2007.

Setelah anda menulis beberapa senarai matlamat anda. Saya sarankan anda groupkan matlamat anda kepada 3 kumpulan iaitu:

 1. Matlamat Jangka Pendek – Short Term (Kurang dari 3 tahun)
 2. Matlamat Jangka Sederhana – Medium Term (Antara 3-5 tahun)
 3. Matlamat Jangka Panjang – Long Term (5 tahun ke atas)

Pelaburan dan Kewangan - Goal Group Setting

Teknik ini akan membuatkan anda lebih fokus kepada matlamat yang penting atau terdekat dan meletakkan priority. Barulah tidak akan terasa beban dengan matlamat yang banyak.

Contoh pengisian template yang saya gunakan adalah seperti dibawah:

screenshottemplatmatlamatkewangan

Untuk Mendownload – Sila Klik -> Matlamat_Kewangan_AidilAzhar.com

Pastikan anda meletakkan “Simpanan Kecemasan” dalam ruangan Matlamat Kewangan jangka pendek anda kerana simpanan kecemasan merupakan basic tools dalam personal finance. Simpanan kecemasan anda juga harus mempunyai ketiga-tiga elemen yang dibincangkan tadi. Maka selesailah sudah Tips Matlamat Kewangan & Pelaburan kali ini.

 

P/s: Saya merupakan Perunding Unit Amanah bertauliah bagi Syarikant Unit Amanah No.1 di Malaysia. Sekirannya anda merancang atau berminat untuk menjadikan Unit Amanah sebagai Investment Vehicle dalam Perancangan Matlamat Kewangan & Pelaburan  bagi kategori Medium Term dan Long Term maka boleh tinggalkan pesanan no telefon anda di ruangan Hubungi Saya atau di talian mesra bernombor 012-5803720.